Categories
Expression

ชาร์จแบตมือถือภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

วันนี้มาเรียนกันคำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับแบตมือถือนะครับ แบตมือถือสำคัญมกาใช้ไหมครับ ก็เลยคุณต้องรู้คำบอกที่ใช้เมื่อชารจ์แบตครับ

1. เรียนคำศัพท์ก่อน

휴대폰(ฮยุแดโพน)/핸드폰(แฮนดึโพน) = โทรศัพท์มือถือ
충전기(ชุงตอนกิ) ที่ชาร์จแบต
배터리(แบธอริ) แบตเตอรี่
충전기 케이블(ชุงจอนกิ แคอิบึล) สายไฟที่ชาร์จแบต
보조배터리(โบโจแบธอริ) Powerbank

충전하다(ชุงจอนฮาดา) ชาร์จแบต

2. ประโยเกี่ยวกับที่ชาร์แบตมือถือ

휴대폰 배터리를 충전하다 (ฮยุแดโพนแบธอริลึล ชุงจอนฮาดา)
ชาร์จแบตให้เติม

배터리가 가득 차 있어요 (แบตอริกา กาดึกชาอิซอโย)
แบตเตอรีเต็ม 100%

배터리가 많이 있어요(แบตอริกา มานิ อิซอโย)
แบตเตอรี่เต็ม 70%กว่า

배터리가 거의 없어요(แบตอริกา คออิออบซอโย)
แบตเตอรี่เกือบหมด

배터리가 다 떨어졌어요 (แบตอริกา ดา ตอลอจอซอโย)
แบตเตอรี่หมดแล้ว

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *