Categories
Expression

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลี

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลีครับ. มีการอ่านและการแปลด้วยครับ 태국 음식을 좋아해요? (แท-กุก - อืม-ซิ-กึล-โช-อา-แฮ-โย) ชอบอาหารไทยไหมครับ?네 아주 좋아해요 (เน - อา-จุ-โช-อา-แฮ-โย) ครับ, ชอบมากครับ 2. 어제 뭐 했어요? (ออ-เจ-มวอ-แฮ-ซอ-โย) เมื่อวันทำอะไรครับ 친구와 시암에 갔어요 (ชิน-กุ-วา-ซิ-อา-เม-คา-ซอ-โย) ไปสยามกับเพื่อนแล้วครับ…