Categories
Expression

คำย่อภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยสุดเมื่อแชท

ในภาษาไทยมีคำย่อเยอะใช่ไหมครับ เช่นคำย่อ พน. มาจากคำ พรุ่งนี้ครับ.ในภาษาเกาหลีก็มีคำย่อเยอะครับ เมื่อส่งคาทกหรือไลน์ครับ วันนี้ผมแนะนำคำย่อที่ใช้บ่อยสุดในเกาหลีครับ 1. ㅎㅇ คำย่อ ㅎㅇ มาจากคำภาษาอังกฤษ HI ครับ Hi อ่านภาษาเกาหลีว่า 하이(ฮาอิ) และ แค่เขียนพยัญชนะ ㅎ,ㅇ ครับ. ปกตี คำย่อนี้ใช้เมื่อเริ่มคุยในออนไลน์ครับ 2. ㅇㅇ  คำย่อ ㅇㅇ มาจากคำศัพท์ 응 ที่แปลว่า…