Categories
Expression

คำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหมวดร่างกาย

คำศัพท์เกี่ยวกับหน้าตา 얼굴 (ออลกุล) : หน้าตา 머리 (มอริ ) : ผม이마 (อิมา) : หน้าผาก미간 (มิกัน) : หว่างคิ้ว눈썹 (นุนซอบ) : ขนคิ้ว속눈썹 (โชกนุนซอบ) : ขนตา눈 (นุน) : ตา볼 (โพล) : แก้ม귀 (ควิ) :…
Categories
Expression

100 คำกริยาภาษาเกาหลี รูปอดีต- รูปปัจจุบัน – รูปอนาคต

คำกริยา : รุปอดีต - รูปปัจจุบัน - รูปอนาคต https://youtu.be/pqpHLcbHVdw ไป 가다 : 갔어요(คา-ซอ-โย) - 가요(คา-โย) - 갈 거예요(คัล-กอ-เย-โย)กิน 먹다 : 먹었어요 (มอ-กอ-ซอ-โย) - 먹어요(มอ-กอ-โย) - 먹을 거예요(มอ-กึล-กอ-เย-โย)ทำ 하다 : 했어요 (แฮ-ซอ-โย)…
Categories
Expression

คําสุภาพภาษาเกาหลีมีอะไรบ้าง???

คําสุภาพภาษาเกาหลี. ภาษาเกาหลีมีหลายคำสุภาพขอคำกริยา,คำนาม ครับลองใช้ให้ผู้ใหญ่หรือคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ 1. คำกริยาสุภาพภาษาเกาหลี กิน : 먹다(มอกดา) -> 먹어요(มอกอโย) -> 드세요(ทึเซโย) , 잡수세요(จับซุเซโย) 친구가 밥을 먹어요 เพื่อนกินข้าวครับ아버지가 국수를 드세요 คุณพ่อกินก๋วยเตี๋ยวครับ어머니가 바나나를 잡수세요 คุณแม่กินกล้วยครับอยู่ : 있다(อิตา) -> 있어요(อิซอโย) -> 계세요…
Categories
Expression

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันได้นะครับ 예뻐요 (เย-ปอ-โย) สวย // 못생겼어요 (โมด-แซง-กยอ-ซอ-โย) น่าเกลียด 전에 (จอ-เน) ก่อน // 후에 (ฮุ-เอ) หลัง 아래에(อา-แร-เอ) ใต้ // 위에 (วิ-เอ) บน 최고예요 (ชเว-โค-เอ-โย) ดีที่สุด // 최악이에요 (ชเว-อา-กิ-เอ-โย)ไม่ดีที่สุด…
Categories
Expression

7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ

ปกตีคุณมาถึงสายไหมครับถ้าคุณมีนัดกับเพื่อนเกาหลี หรือ มีประชุมกับคนเกาหลี ไม่มาถึงสายดีกว่านะครับ เมื่อคนเกาหลีมีประชุมกับพนักงานของบริษักอื่น ถ้าเขามาสาย คนเกาหลีคิดว่า อาจจะ สำหรับเขา ประชุมนี่ ไม่ค่อยสำคัณแต่ถ้าคุณจะมาถึงสายแน่ ตอนนั้น คุณบอกให้คนรอว่ายังไง?ทั้งหมด 7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ https://youtu.be/ALyLoQGe_38 1. 죄송해요, 조금 늦을 것 같아요 (เจวซงแฮโย โชกึมนึจึลกอดคาทาโย)ขอโทษครับ.ผมจะถึงสายนิดน้อยครับ 2. 이제 거의 다 왔어요 (อิเจ คออิ…
Categories
Expression

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

해요 แฮ-โย= ทำ있어요 อิ-ซอ-โย = มี없어요 ออบ-ซอ-โย = ไม่มี봐요 พวา-โย = ดู가요 คา-โย = ไป와요 วา-โย = มา먹어요 มอ-กอ-โย = กิน말해요 มัล-แฮ-โย =พูด들어요 ดึ-ลอ-โย = ฟัง읽어요 อิล - กอ -…
Categories
Expression

쓰다 กับ 타다 แปลว่าอะไร???

คำศัพท์ 쓰다 กับ 타다 มีหลายๆความหมายครับและทุกคำที่ลงนี้ใช้เบ่อยครับ ก็เลยลองจำและลองใช้บ่อยเพื่อจำง่ายครับ 1.쓰다 쓰다 อ่านว่าซึดกครับ ความหมาย 1 = ใส่ 모자를 쓰다 (โมจะลึลซึดา) ใส่หมวก안경을 쓰다(อันกยองอึลซึดา) ใส่แล่นตา오늘은 날씨가 너무 더워서 모자를 써요วันนี้อากาศร้อนก็เลยใส่หมวกครับความหมาย 2 = เขียน편지를 쓰다(พยอนจิลึลซึดา) เขียนจดหมาย이메일을 쓰다…
Categories
Grammar

나,나의,나를, 저, 저의,저를 ภาษาเกาหลีใช้ยังไงดี?

ในภาษาเกาหลี 나อ่านว่า 'นา' ความหมายคือ ผม/ฉัน ครับ. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมีหลายแบบของ 나 ครับ เช่น 나 อยู่ที่ประธาน เป็น나는/내가 ครับ เหมือนกับ I, My, Me ในภาษาอังฤษครับ. แล้ว คำ '저' เป็นคำสุภาพของ '나' ครับ '저' ก็มีหลายแบบเหมือนกับ 나 ครับ 나,…
Categories
Expression

คำย่อภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยสุดเมื่อแชท

ในภาษาไทยมีคำย่อเยอะใช่ไหมครับ เช่นคำย่อ พน. มาจากคำ พรุ่งนี้ครับ.ในภาษาเกาหลีก็มีคำย่อเยอะครับ เมื่อส่งคาทกหรือไลน์ครับ วันนี้ผมแนะนำคำย่อที่ใช้บ่อยสุดในเกาหลีครับ 1. ㅎㅇ คำย่อ ㅎㅇ มาจากคำภาษาอังกฤษ HI ครับ Hi อ่านภาษาเกาหลีว่า 하이(ฮาอิ) และ แค่เขียนพยัญชนะ ㅎ,ㅇ ครับ. ปกตี คำย่อนี้ใช้เมื่อเริ่มคุยในออนไลน์ครับ 2. ㅇㅇ  คำย่อ ㅇㅇ มาจากคำศัพท์ 응 ที่แปลว่า…
Categories
Grammar

การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี – 1. 을 거예요​

https://youtu.be/ew3n6WrnsFs การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี -을 거예요 // - 겠 - ใช้กริยาที่บวก (으) ㄹ 거예요 ตอนบอกเรื่งจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ.1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด บวก ㄹ 거예요 ที่คำทกริยาท้ายนะครับตัวอย่างเช่นว่า 가다(คาดา) ความหมายคือ ไป.เมื่อบอกรูปอนาคต ตัดทิ้ง 다 ก่อน และ บวก ㄹ 거예요. ดังนั้น จะเป็น…