Categories
Expression

คำตอบภาษาเกาหลี ไม่, ไม่ใช่

คำตอบ 'ใช่' 'ไม่ใช่ ภาษาเกาหลี Q: 지수씨는 결혼 하셨어요?(จิซุซินึน คยอลโฮนฮาซยอซอโย?) คุณจิซุแต่งงานแล้วไหมครับ?A: 네, 작년에 결혼 했어요 (เน, จักนยอนเอคยอโลนแฮซอโย) ค่ะ เมื่อปีที่แล้ว แต่งงานแล้วค่ะQ: 새 자동차를 샀죠?(แซจาโดงชาลึลซัดจโย?) ซื้อรถยนต์ใหม่แล้วใช่ไหมครับ?A: 네, 샀어요. 어떻게 알았어요? (เน, ซัดออโย. ออทอเคอัลอาซอโย?)…
Categories
Expression

คําสุภาพภาษาเกาหลีมีอะไรบ้าง???

คําสุภาพภาษาเกาหลี. ภาษาเกาหลีมีหลายคำสุภาพขอคำกริยา,คำนาม ครับลองใช้ให้ผู้ใหญ่หรือคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ 1. คำกริยาสุภาพภาษาเกาหลี กิน : 먹다(มอกดา) -> 먹어요(มอกอโย) -> 드세요(ทึเซโย) , 잡수세요(จับซุเซโย) 친구가 밥을 먹어요 เพื่อนกินข้าวครับ아버지가 국수를 드세요 คุณพ่อกินก๋วยเตี๋ยวครับ어머니가 바나나를 잡수세요 คุณแม่กินกล้วยครับอยู่ : 있다(อิตา) -> 있어요(อิซอโย) -> 계세요…
Categories
Expression

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันได้นะครับ 예뻐요 (เย-ปอ-โย) สวย // 못생겼어요 (โมด-แซง-กยอ-ซอ-โย) น่าเกลียด 전에 (จอ-เน) ก่อน // 후에 (ฮุ-เอ) หลัง 아래에(อา-แร-เอ) ใต้ // 위에 (วิ-เอ) บน 최고예요 (ชเว-โค-เอ-โย) ดีที่สุด // 최악이에요 (ชเว-อา-กิ-เอ-โย)ไม่ดีที่สุด…
Categories
Expression

7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ

ปกตีคุณมาถึงสายไหมครับถ้าคุณมีนัดกับเพื่อนเกาหลี หรือ มีประชุมกับคนเกาหลี ไม่มาถึงสายดีกว่านะครับ เมื่อคนเกาหลีมีประชุมกับพนักงานของบริษักอื่น ถ้าเขามาสาย คนเกาหลีคิดว่า อาจจะ สำหรับเขา ประชุมนี่ ไม่ค่อยสำคัณแต่ถ้าคุณจะมาถึงสายแน่ ตอนนั้น คุณบอกให้คนรอว่ายังไง?ทั้งหมด 7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ https://youtu.be/ALyLoQGe_38 1. 죄송해요, 조금 늦을 것 같아요 (เจวซงแฮโย โชกึมนึจึลกอดคาทาโย)ขอโทษครับ.ผมจะถึงสายนิดน้อยครับ 2. 이제 거의 다 왔어요 (อิเจ คออิ…
Categories
Expression

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

해요 แฮ-โย= ทำ있어요 อิ-ซอ-โย = มี없어요 ออบ-ซอ-โย = ไม่มี봐요 พวา-โย = ดู가요 คา-โย = ไป와요 วา-โย = มา먹어요 มอ-กอ-โย = กิน말해요 มัล-แฮ-โย =พูด들어요 ดึ-ลอ-โย = ฟัง읽어요 อิล - กอ -…
Categories
Expression

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้าง?

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้างครับ? วันนี้มาเรียนคำเชื่อมภาษาเกาหลีกันนะครับ 1. แบบคำเชื่อมภาษาเกาหลี - คำเชื่อมที่ใช้คล้ายกัน ก็เลย : 그리고, 또한, 및, 게다가แล้วก็ : 그래서, 그러므로, 따라서, 그렇기때문에แต่ : 그러나, 하지만, 그런데, ~ 임에도 불구 하고เพราะ : 왜냐하면, 때문에, ~이니까,…
Categories
Expression

5 ประโยค ภาษาเกาหลี ‘พูดอีกที่ได้ไหมครับ?’

5 ประโยค ภาษาเกาหลี 'พูดอีกที่ได้ไหมครับ?'เมื่อคุณคุยกับคนเกาหลี ตอนฟังไม่ทัน หรือฟังไม่รู้เรื่อง ใช้ประโยคนั้นให้พูดอีกที่ครับ 1. 네? 뭐라고요?네? 뭐라고요? อ่านว่า เน? มอลาโกโย?ที่แปลว่า อะไรนะครับ?2. 조금 천천히 말해주세요.조금 천천히 말해주세요. อ่านว่า โชกึม ชอนชอนฮี มาแลจุเซโยที่แปลว่า ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยครับ3. 다시 한번 말씀해 주시겠어요 다시…
Categories
Expression

เคย, ไม่เคย ภาษาเกาหลี ต้องพูดยังไงดี? ㄴ/은 적이 있다, 적이 없다

1. เคย = ㄴ/은 적이 있다 การใช้ ㄴ/은 적이 있다 คือ ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลี ควาหมายคือ เคย นะครับ1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด + 'ㄴ 적이 있다'จากคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด ตัด ตัว '다'ก่อน และ บวก ㄴ 적이 있다 ครับเช่น…
Categories
Expression

‘ไม่ต้องเป็นห่วงนะ’ภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี

คุณเป็นห่วงบjอยไหมครับ? ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคำบอก 'ไม่ต้องเป็นห่วงนะ' ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี? 1.คำศัพท์ ห่วง 걱정(คอกจอง) ห่วง 걱정하다 (คอกจองฮาดา) เป็นห่วง근심 (คึนซิม) ห่วง근심이 있다 (คึนซิมิ อิตา) เป็นห่วง고민 (โคมิน) ห่วง고민이 있다 (โคมินิ อิตา) เป็นห่วง심각하다 (ซิมกากฮาดา) จริงจัง https://youtu.be/6zW2XI7ryV4 2. ประโยค ห่วง…
Categories
Expression

เกรงใจภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี??

เมื่อคุยกับคนที่รู้จักกันแต่ยังไม่ค่อยสนิดกัน เราพูดเกรงใจบ่อยๆครับ ประโยคตังอย่าง เกรงใจ A :오늘 형이 밥 사줄게 วันนี้พี่เลี้ยงเข้าให้นะ B : 아니에요. 괜찮아요. ไม่ต้องๆ. ไม่ไม่เป็นไรครับ 부담스러워요 (บุดามซึรอวอโย) เกรงใจครับ คำบอก 부담스럽다 (บุดัมซึรอบดา) เกรงใจ부담스러워요 (บุดัมซึรอวอโย) คำสุภาพของ 부담스럽다부담스럽습니다(บุดัมซึรอบซึบนีดา) คำสุภาพที่สุดมีคำอื่นว่า 부담되요(บุดัมแดโย) คือ ความหมายเหมือนกันกับ…