Categories
Expression

50 คำกริยาภาษาเกาหลี ‘~ 하다 ‘

일 (อิล) งาน-> 일하다 (อิลฮาดา) ทำงาน공부 (โคงบุ) การเรียน -> 공부하다 (โคงบุฮาดา) เรียน게임 (เกอิม) เก็ม->게임하다 (เกอิมฮาดา) เล่นเก็ม요리 (โยริ) การทำอาหาร ->요리하다 (โยริฮาดา) ทำอาหาร사랑 (ซารัง) ความรัก ->사랑하다 (ซารังฮาดา) รัก결혼 (คยอลโฮน) การแต่งงาน -> 결혼하다…
Categories
Expression

คำตอบภาษาเกาหลี ไม่, ไม่ใช่

คำตอบ 'ใช่' 'ไม่ใช่ ภาษาเกาหลี Q: 지수씨는 결혼 하셨어요?(จิซุซินึน คยอลโฮนฮาซยอซอโย?) คุณจิซุแต่งงานแล้วไหมครับ?A: 네, 작년에 결혼 했어요 (เน, จักนยอนเอคยอโลนแฮซอโย) ค่ะ เมื่อปีที่แล้ว แต่งงานแล้วค่ะQ: 새 자동차를 샀죠?(แซจาโดงชาลึลซัดจโย?) ซื้อรถยนต์ใหม่แล้วใช่ไหมครับ?A: 네, 샀어요. 어떻게 알았어요? (เน, ซัดออโย. ออทอเคอัลอาซอโย?)…
Categories
Expression

คำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหมวดร่างกาย

คำศัพท์เกี่ยวกับหน้าตา 얼굴 (ออลกุล) : หน้าตา 머리 (มอริ ) : ผม이마 (อิมา) : หน้าผาก미간 (มิกัน) : หว่างคิ้ว눈썹 (นุนซอบ) : ขนคิ้ว속눈썹 (โชกนุนซอบ) : ขนตา눈 (นุน) : ตา볼 (โพล) : แก้ม귀 (ควิ) :…
Categories
Expression

100 คำกริยาภาษาเกาหลี รูปอดีต- รูปปัจจุบัน – รูปอนาคต

คำกริยา : รุปอดีต - รูปปัจจุบัน - รูปอนาคต https://youtu.be/pqpHLcbHVdw ไป 가다 : 갔어요(คา-ซอ-โย) - 가요(คา-โย) - 갈 거예요(คัล-กอ-เย-โย)กิน 먹다 : 먹었어요 (มอ-กอ-ซอ-โย) - 먹어요(มอ-กอ-โย) - 먹을 거예요(มอ-กึล-กอ-เย-โย)ทำ 하다 : 했어요 (แฮ-ซอ-โย)…
Categories
Expression

คําสุภาพภาษาเกาหลีมีอะไรบ้าง???

คําสุภาพภาษาเกาหลี. ภาษาเกาหลีมีหลายคำสุภาพขอคำกริยา,คำนาม ครับลองใช้ให้ผู้ใหญ่หรือคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ 1. คำกริยาสุภาพภาษาเกาหลี กิน : 먹다(มอกดา) -> 먹어요(มอกอโย) -> 드세요(ทึเซโย) , 잡수세요(จับซุเซโย) 친구가 밥을 먹어요 เพื่อนกินข้าวครับ아버지가 국수를 드세요 คุณพ่อกินก๋วยเตี๋ยวครับ어머니가 바나나를 잡수세요 คุณแม่กินกล้วยครับอยู่ : 있다(อิตา) -> 있어요(อิซอโย) -> 계세요…
Categories
Expression

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันได้นะครับ 예뻐요 (เย-ปอ-โย) สวย // 못생겼어요 (โมด-แซง-กยอ-ซอ-โย) น่าเกลียด 전에 (จอ-เน) ก่อน // 후에 (ฮุ-เอ) หลัง 아래에(อา-แร-เอ) ใต้ // 위에 (วิ-เอ) บน 최고예요 (ชเว-โค-เอ-โย) ดีที่สุด // 최악이에요 (ชเว-อา-กิ-เอ-โย)ไม่ดีที่สุด…
Categories
Expression

7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ

ปกตีคุณมาถึงสายไหมครับถ้าคุณมีนัดกับเพื่อนเกาหลี หรือ มีประชุมกับคนเกาหลี ไม่มาถึงสายดีกว่านะครับ เมื่อคนเกาหลีมีประชุมกับพนักงานของบริษักอื่น ถ้าเขามาสาย คนเกาหลีคิดว่า อาจจะ สำหรับเขา ประชุมนี่ ไม่ค่อยสำคัณแต่ถ้าคุณจะมาถึงสายแน่ ตอนนั้น คุณบอกให้คนรอว่ายังไง?ทั้งหมด 7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ https://youtu.be/ALyLoQGe_38 1. 죄송해요, 조금 늦을 것 같아요 (เจวซงแฮโย โชกึมนึจึลกอดคาทาโย)ขอโทษครับ.ผมจะถึงสายนิดน้อยครับ 2. 이제 거의 다 왔어요 (อิเจ คออิ…
Categories
Expression

30 ประโยคชีวิตประจำวัน ภาษาเกาหลี

아침 이에요 อาชิมอิเอโย = ตอนเช้าครับ샤워를 해요 ซยาวอลึลแฮโย = อาบน้ำครับ아침 밥을 먹어요 อาชิมบาบึลมอกอโย = กินอาหารเช้าครับ교복을 입어요 โคยโบกึลอิบอโย =ใส่ชุดนักเรียนครับ학교에 가요 ฮักโคยเอคาโย = ไปโรงเรียนครับ버스를 타요 บอซึลึลทาโย = ขึ้นรถเมล์ไปครับ친구를 만나요 ชินกุลึลมันนาโย = เจอเพื่อนครับ한국어를 공부해요…
Categories
Expression

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้าง?

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้างครับ? วันนี้มาเรียนคำเชื่อมภาษาเกาหลีกันนะครับ 1. แบบคำเชื่อมภาษาเกาหลี - คำเชื่อมที่ใช้คล้ายกัน ก็เลย : 그리고, 또한, 및, 게다가แล้วก็ : 그래서, 그러므로, 따라서, 그렇기때문에แต่ : 그러나, 하지만, 그런데, ~ 임에도 불구 하고เพราะ : 왜냐하면, 때문에, ~이니까,…
Categories
Expression

5 ประโยค ภาษาเกาหลี ‘พูดอีกที่ได้ไหมครับ?’

5 ประโยค ภาษาเกาหลี 'พูดอีกที่ได้ไหมครับ?'เมื่อคุณคุยกับคนเกาหลี ตอนฟังไม่ทัน หรือฟังไม่รู้เรื่อง ใช้ประโยคนั้นให้พูดอีกที่ครับ 1. 네? 뭐라고요?네? 뭐라고요? อ่านว่า เน? มอลาโกโย?ที่แปลว่า อะไรนะครับ?2. 조금 천천히 말해주세요.조금 천천히 말해주세요. อ่านว่า โชกึม ชอนชอนฮี มาแลจุเซโยที่แปลว่า ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยครับ3. 다시 한번 말씀해 주시겠어요 다시…