Categories
Expression

เคย, ไม่เคย ภาษาเกาหลี ต้องพูดยังไงดี? ㄴ/은 적이 있다, 적이 없다

1. เคย = ㄴ/은 적이 있다 การใช้ ㄴ/은 적이 있다 คือ ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลี ควาหมายคือ เคย นะครับ1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด + 'ㄴ 적이 있다'จากคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด ตัด ตัว '다'ก่อน และ บวก ㄴ 적이 있다 ครับเช่น…
Categories
Expression

‘ไม่ต้องเป็นห่วงนะ’ภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี

คุณเป็นห่วงบjอยไหมครับ? ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคำบอก 'ไม่ต้องเป็นห่วงนะ' ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี? 1.คำศัพท์ ห่วง 걱정(คอกจอง) ห่วง 걱정하다 (คอกจองฮาดา) เป็นห่วง근심 (คึนซิม) ห่วง근심이 있다 (คึนซิมิ อิตา) เป็นห่วง고민 (โคมิน) ห่วง고민이 있다 (โคมินิ อิตา) เป็นห่วง심각하다 (ซิมกากฮาดา) จริงจัง https://youtu.be/6zW2XI7ryV4 2. ประโยค ห่วง…
Categories
Expression

쓰다 กับ 타다 แปลว่าอะไร???

คำศัพท์ 쓰다 กับ 타다 มีหลายๆความหมายครับและทุกคำที่ลงนี้ใช้เบ่อยครับ ก็เลยลองจำและลองใช้บ่อยเพื่อจำง่ายครับ 1.쓰다 쓰다 อ่านว่าซึดกครับ ความหมาย 1 = ใส่ 모자를 쓰다 (โมจะลึลซึดา) ใส่หมวก안경을 쓰다(อันกยองอึลซึดา) ใส่แล่นตา오늘은 날씨가 너무 더워서 모자를 써요วันนี้อากาศร้อนก็เลยใส่หมวกครับความหมาย 2 = เขียน편지를 쓰다(พยอนจิลึลซึดา) เขียนจดหมาย이메일을 쓰다…
Categories
Expression

เกรงใจภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี??

เมื่อคุยกับคนที่รู้จักกันแต่ยังไม่ค่อยสนิดกัน เราพูดเกรงใจบ่อยๆครับ ประโยคตังอย่าง เกรงใจ A :오늘 형이 밥 사줄게 วันนี้พี่เลี้ยงเข้าให้นะ B : 아니에요. 괜찮아요. ไม่ต้องๆ. ไม่ไม่เป็นไรครับ 부담스러워요 (บุดามซึรอวอโย) เกรงใจครับ คำบอก 부담스럽다 (บุดัมซึรอบดา) เกรงใจ부담스러워요 (บุดัมซึรอวอโย) คำสุภาพของ 부담스럽다부담스럽습니다(บุดัมซึรอบซึบนีดา) คำสุภาพที่สุดมีคำอื่นว่า 부담되요(บุดัมแดโย) คือ ความหมายเหมือนกันกับ…
Categories
Expression

ชาร์จแบตมือถือภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

วันนี้มาเรียนกันคำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับแบตมือถือนะครับ แบตมือถือสำคัญมกาใช้ไหมครับ ก็เลยคุณต้องรู้คำบอกที่ใช้เมื่อชารจ์แบตครับ1. เรียนคำศัพท์ก่อน 휴대폰(ฮยุแดโพน)/핸드폰(แฮนดึโพน) = โทรศัพท์มือถือ충전기(ชุงตอนกิ) ที่ชาร์จแบต배터리(แบธอริ) แบตเตอรี่충전기 케이블(ชุงจอนกิ แคอิบึล) สายไฟที่ชาร์จแบต보조배터리(โบโจแบธอริ) Powerbank 충전하다(ชุงจอนฮาดา) ชาร์จแบต 2. ประโยเกี่ยวกับที่ชาร์แบตมือถือ 휴대폰 배터리를 충전하다 (ฮยุแดโพนแบธอริลึล ชุงจอนฮาดา)ชาร์จแบตให้เติม배터리가 가득 차 있어요 (แบตอริกา กาดึกชาอิซอโย)แบตเตอรีเต็ม 100%배터리가 많이 있어요(แบตอริกา…
Categories
Expression

열다,닫다,밀다,당기다 ภาษาเกาหลีแปลว่าอะไร?

วันนี้มาเรียนกันคำกริยาเกี่ยวกับประตูนะครับ. ประตูภาษาเกาหลีเรียกว่า 문(มูล) นะครับ 1. 문을 열다 문을 열다 ที่แปลว่า เปิดประตูครับ친구가 와서 집 문을 열어요เพื่อนมา ก็เลยเปิดประตูให้ครับ 2.문을 닫다 문을닫다 ที่แปลว่า ปิดประตูครับ 집에 늦게 돌아왔더니 엄마가 문을 닫았어요กลับบ้านดึกก็เลยแม่ปิดประตูแล้ว 3.문을 밀다 문을…
Categories
Grammar

คำ 보다 더 คืออะไร? ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบ

วันนี้มาเรียนกัน ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี การใช้ '보다 더' ครับ ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบสองตัวครับ ปกตี่ใช้กับคำคุณศัพท์,형용사นะครับมี Pattern ว่า A가/은 B 보다 더 คำคุณศัพท์(형용사) ที่แปลว่า A คำคุณศัพท์มากกว่า B ครับ 1. 보다 더 빠르다 보다 더 빠르다 อ่านว่า โบดา ดอ…
Categories
Expression

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี. มีหลยคำบอกครับ 1. 일부러 안 했어요 ใช้บ่อยสุดว่า 일부러 안 했어요 (อิลบุรอ อันแฮซอโย)ที่แปลว่า ไม่ได้ตั้งใจครับ정말 미안해요. 일부러 안 했어요ผมต้องขอโทษมากครับ ไม่ได้ตั้งใจครับถ้า'ตั้งใจทำ' พูดภาษาเกาหลีว่า일부러 하다(อิลบุรอฮาดา) 2. 고의가 아니었어요 ประโยคนี่ก็ใช้บ่อยครับ고의로 안 했어요(โกอิโร อันแฮซอโย)ไม่ได้ตั้งใจครับพูด 고의가 아니었어요…
Categories
Expression

เป่ายิ้งฉุบในภาษาเกาหลี

ที่เกาหลีก็เล่นเกมเป่ายิ้งฉุบบ่อยสำหรับทั้งสองเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยครับเกม"เป่ายิ้งฉุบ" ในภาษาเกาหลี 가위(คาวิ) 바위(บาวิ) 보(โพ) ครับ 가위 คือ กรรไกร และ 바위 คือ หิน 보 คือ กระดาษ ครับ.เมือเรียนเร็ว บอกได้ว่า ไค ไพ โพ ครับมีสองแบบการเล่นว่า แบบนึ่ง แล่นธรรมดา ใช้ด้วยมือเดียวเหมือนกับแบบเล่นในไทยครับ.แบบสองว่าใช้สองมือครับ. ผู้เล่นเลือกได้สองอาวุธ และ ออกสองอาวุธในเวลาเดียวกันครับ และทั้งสองคน เห็นได้ว่าคนที่หันหน้าเข้าหากัน…
Categories
Grammar

나,나의,나를, 저, 저의,저를 ภาษาเกาหลีใช้ยังไงดี?

ในภาษาเกาหลี 나อ่านว่า 'นา' ความหมายคือ ผม/ฉัน ครับ. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมีหลายแบบของ 나 ครับ เช่น 나 อยู่ที่ประธาน เป็น나는/내가 ครับ เหมือนกับ I, My, Me ในภาษาอังฤษครับ. แล้ว คำ '저' เป็นคำสุภาพของ '나' ครับ '저' ก็มีหลายแบบเหมือนกับ 나 ครับ 나,…