Categories
Expression

เคย, ไม่เคย ภาษาเกาหลี ต้องพูดยังไงดี? ㄴ/은 적이 있다, 적이 없다

1. เคย = ㄴ/은 적이 있다 การใช้ ㄴ/은 적이 있다 คือ ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลี ควาหมายคือ เคย นะครับ1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด + 'ㄴ 적이 있다'จากคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด ตัด ตัว '다'ก่อน และ บวก ㄴ 적이 있다 ครับเช่น…
Categories
Grammar

คำ 보다 더 คืออะไร? ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบ

วันนี้มาเรียนกัน ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี การใช้ '보다 더' ครับ ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบสองตัวครับ ปกตี่ใช้กับคำคุณศัพท์,형용사นะครับมี Pattern ว่า A가/은 B 보다 더 คำคุณศัพท์(형용사) ที่แปลว่า A คำคุณศัพท์มากกว่า B ครับ 1. 보다 더 빠르다 보다 더 빠르다 อ่านว่า โบดา ดอ…
Categories
Grammar

การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี – 1. 을 거예요​

https://youtu.be/ew3n6WrnsFs การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี -을 거예요 // - 겠 - ใช้กริยาที่บวก (으) ㄹ 거예요 ตอนบอกเรื่งจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ.1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด บวก ㄹ 거예요 ที่คำทกริยาท้ายนะครับตัวอย่างเช่นว่า 가다(คาดา) ความหมายคือ ไป.เมื่อบอกรูปอนาคต ตัดทิ้ง 다 ก่อน และ บวก ㄹ 거예요. ดังนั้น จะเป็น…
Categories
Expression

10ประโยคที่ใช้ แนะนำตัวเองในภาษาเกาหลี

https://youtu.be/-YaBwEWNz6w แนะนำตัวในภาษาเกาหลี 1. 안녕하세요 (อันยองฮาเซโย)สวัสดีครับ2.만나서 반가워요 (มันนาซอ บันกาวอโย)ยินดีที่ได้รู้จักครับ3. 내 이름은 뱀뱀 이에요. (แนอิลึมึน แบมแบมอิเอโย)ผมชือแบมแบมครับ내 = 나의 ของผม, 이름 เชื่อ 4. 슈가씨는 어느 나라 사람이에요?(อึอนึ นาลา ซารามิเอโย?)คุณเป็นคนขาติดอะไรครับ?5. 나는 태국 사람이에요 (นานึน แทกุกซาลามิเอโย)ผมเป็นคนไทยครับ한국사람…
Categories
Expression

ทำไมคนเกาหลีไม่น่ากินซุปสาหร่ายที่วันสอบ?

ความเชื่อของคนเกาหลีเกี่ยวกับการสอบ 1. ทำไมคนเกาหลีไม่น่ากินซุปสาหร่ายที่วันสอบ?왜 한국 사람들은 시험 날 미역국을 먹지 않을까?เพราะถ้ากินสาหร่ายที่วันสอบ จะสอบตกแล้ว หมายถึงว่าในภาษาเกาหลี 미끄러지다 มีสองความหมายว่า ลื่นล้ม  กับ สอบตก สาหร่ายลื่นๆก็เลย กินสาหร่าย จะลื่นล้น จะสอบตก왜냐하면 미역이 미끌하니까, 미역국을 먹으면 시험에서 미끄러진다고 생각한다.คำศัพท์미역국 : ซุปสาหร่าย // 미끄러지다: ลื่นล้น…
Categories
Grammar

รูปอดีตภาษาเกาหลี – 았어요 었어요 였어요 했어요

https://youtu.be/yD78Eime2Fwไวยากรณ์ 았/었/였어요. ตอนอยากบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เพิ่มเขียน 았/었/였어요 ที่ท้ายคำกริยานะครับ.1 คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ, ㅗ  ต้องใช้ 았어요.1.1 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ + 았어요ตัวอย่างเช่น 가다(คาดา) ความหมาย 'ไป'. 가요(คาโย) ความหมาย ไปครับ. 가요เป็นคำสุพาภของ '가다'가요 เป็นรูปปัจจุบัน(present tense) ถ้าอยากเปลี่ยนรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีต(past tense)เขียน 가(คา) และ ตัดหลัง…
Categories
Grammar

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี -Verb +(으)ㄹ 수 있다 / 없다​

1. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี - คำกริยากับ -(으)ㄹ 수 있다 ใช้กับคำกริยาเพื่อบอก ‘ทำได้’  1.1 คำกริยาที่มีตัวสะกด : Verb + 을 수 있다 먹다 -> 먹을 수 있다  (กินได้)만들다 -> 만들 수 있다 (ทำได้)읽다 -> 읽을 수…
Categories
Expression

ทำไมเว้นวรรคสำคัญมากในภาษาเกาหลี​

ทำไมเว้นวรรคสำคัญมากในภาษาเกาหลี 1. 아빠가 v 방에 v 들어가요(อาปากา บังเอ ดึรอกาโย)พ่อเข้าห้องครับในประโยคนี้ ‘가’เป็นคำชี้กรรตุการกครับ아빠 v 가방에 v 들어가요พ่อเข้ากระเป๋าครับในประโยคนี้ ‘가’เป็นอักษรของคำศัพท์กระเป๋าครับ 
Categories
Expression

คำคมดีๆที่แปลภาษาเกาหลี​

คำคมดีๆที่แปลภาษาเกาหลี 1. Belive you can and you are halfway there -Theodore Roosevelt- 네가 할 수 있다고 믿어라그럼 당신은 이미 반은 온 것이다 แค่เชื่อในตัวเอง, คุณผ่านมันมาได้ครึ่งทางแล้ว 2. Good life is making time of happiness 좋은…
Categories
Expression

12 วลีเด็ดภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยๆ​

12 วลีเด็ดภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยๆ https://youtu.be/7HWMPYaGy341. "잘 지냈어?" (จัลจิแนซอ?) แปลว่า'สบายดีไหม'นะครับถ้าคุณมีเพื่อนที่ไม่ค่อยเจอนั้นแต่บังเอิญเจอหรือเพื่งเริ่มคุยกันตอนนั้นบอกว่า '잘지냈어?'แล้ว ถ้าคุณอยากพูดยาว พูดว่า 잘 지냈어? 오랜만이야 สบายดีไหม? ไม่ได้เจอกันนานนะ오랜만이야 แปลว่ ไม่ได้เจอกันนานนะ2. 잘잤어? (จัลจาซอ?) แปลว่า 'good morning'แต่ในบ้างหนังสือ สอนว่า '좋은 아침이야' 'แต่จริงๆว่า คนเกาหลีไม่ค่อยพูดแค่เป็นภาษาเขียน, ไม่ค่อยใช้นะครับพูด '잘 잤어?' ดีกว่านะครับ. '잘 잤어?(จัลจาซอ?) แปลว่า นอนหลับดีไหม?นะครับ3.뭐해? (มวอแฮ?) แปลว่า ทำอะไร คนเกาหลีใช้บ่อยๆครับ. ตอนทักไปเพื่อนหรือส่งไลน์เพื่อนบอกว่า…